Menu
جمعه, 15 اسفند,1399

اهداف و دستاوردهای طرح تکریم

اهداف و دستاوردهای طرح تکریم

اهداف و دستاوردهای طرح تکریم تکریم وگرامی شمردن مردم در تمام فرهنگها جایگاه والالیی دارد و تمامی پیامبران و علی الخصوص رسول گرامی اسلام در این مورد دستورات و سفارشات زیادی دارند. اهم اهداف و دستاوردهای طرح تکریم مردم • اطلاع رسانی مناسب به مراجعین در زمینه نحوه ارائه خدمات • بازنگری واصلاح و مهندسی مجدد روش های انجام کار در جهت تسهیل ارائه خدمات به مردم • تسهیل و ارائه خدمات با کیفیت به مردم(سرعت/دقت/صحت در انجام کار) • برخورد مشفقانه و مناسب با ارباب رجوع • نظر خواهی از مراجعین از نحوه ارائه خدمات مرکز شهید مطهری طارم • تشویق کارکنانی که موجبات رضایت خدمت گیرندگان را فراهم می آورند • نظر سنجی سالانه از مردم در ارتباط با رضایت آنان عملکرد مرکز شهید مطهری طارم • جلب رضابت ارباب رجوع در ارتباط با دریافت خدمات • افزایش اعتماد عمومی • افزایش بهره وری • کاهش هزینه های عمومی
دی ان ان