Menu
جمعه, 15 اسفند,1399

جاذبه های گردشگری

جاذبه های گردشگری

میراث فرهنگی و جاذبه های گردشگری الف: بخش چورزق • امامزاده کله سیران • امامزاده زاچکان • امامزاده کلوئیم • آتشکده الزین • یخچال طبیعی ولیدر • حاشیه رودخانه حسن غیب به سمت زاچکان –شیت- ولیدر • گورقلعه درروستای شیت • تپه تاریخی سانسیز • آبشار طبیعی روستای کله سیران • منطقه حفاظت سرخ آباد • چشمه کمالان وباغات حاشیه جنوب غربی شهرچورزق • دره سرسبزایچ – شیرمیشه- گمان – تهم زنجان • دره سرسبززاچکان تازه کند ب) بخش مرکزی • غارخرمنه سر: این غار ازمکانهای دیدنی این شهرستان بوده ودرشمال شرقی شهرآببر ودرمحدوده روستای ده بهار واقع شده است باایجاد جاده ارتباطی ، برق رسانی وسایر امکانات رفاهی می توان ازمکان یادشده به نحوشایسته بهره برداری کرد. • سدطبیعی کردآباد: این سدبطورطبیعی وخدادادی ایجادشده ودرقسمت شرقی شهرآببربه فاصله 5 کیلومتر واقع شده است علاوه برآن جاذبه های طبیعی اطراف سدنیز ازمناطق دیدنی این شهرستان می باشد باایجادراه ارتباطی ازطریق جاده مواصلاتی چشمه کوثرنیز برقرسانی وساحال سازی سدمذکور می توان گردشگران زیادی رابه این منطقه جذب کرد. • مناطق ومناظرطبیعی اطراف رودخانه نوکیان وسیاه ورود ازمناظردیگردیدنی این بخش می باشد که باتوسعه واحداث مکانهای استراحت گردشگران ( احداث خوابگاه ، رستوران ) می توان مکان خوبی برای توریسم باشد. • ییلاقات ولوار: هزاررود وگیلوان ازامکان دیدنی این شهرستان می باشد که نیازمندتوسعه راه ارتباطی است . • مناظرطبیعی مسیرانارستان به چرزه ازمناطق دیگرگردشگری دراین بخش می باشد که جذب گردشگربه اینگونه مناطق مستلزم توسعه راههای ارتباطی است • امامزاده احمدبن موسی ( ع) روستای وزنه سر ازاماکن دیگری است که قابلیت جذب توریسم راداردولی راه ارتباطی ندارد. • امامزاده سلطان سیدالقاضی درجیش آباد • امامزاده عبداله درصومعه بر • امامزاده حیدردرگیلوان • آتشکده پیرچم – گیلانکشه- تشویر • امامزاده دوبرادران درچمله • قلعه سمیران – امامزاده قاسم- قزلرقلعه
دی ان ان