نیروی انسانی ارزشمندترین سرمایه های یک کشور برای توسعه و پیشرفت است.

یکی از ابزارهای مهم و لازم اقتصاد مقاومتی، ارایه آموزش های مهارتی است که کسب این مهارت ها و تقویت آن در جامعه گره های بزرگی را باز خواهد کرد و فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای برای ایجاد اشتغال پایدار و کمک به اقتصاد و توسعه جامعه ضروری است.

نیروی انسانی ارزشمندترین سرمایه های یک کشور برای توسعه و پیشرفت است.

یکی از ابزارهای مهم و لازم اقتصاد مقاومتی، ارایه آموزش های مهارتی است که کسب این مهارت ها و تقویت آن در جامعه گره های بزرگی را باز خواهد کرد و فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای برای ایجاد اشتغال پایدار و کمک به اقتصاد و توسعه جامعه ضروری است.

سال 1396

سال 1396

سال 1396
هجدهمین مسابقات ملی مهارت

هجدهمین مسابقات ملی مهارت

هجدهمین مسابقات ملی مهارت
ششمین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال

ششمین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال

ششمین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال
راهپیما13آبان

راهپیما13آبان

حضورکارکنان مرکز فنی و حرفه ای طارم در راهپیمایی13 آبان
راهپیما13آبان
جلسه هم اندیشی مدیر کل با مربیان مراکز

جلسه هم اندیشی مدیر کل با مربیان مراکز

به گزارش روابط عمومی اداره کل فنی وحرفه ای استان ،جلسه هم اندیشی مدیر کل با مربیان مکانیک مراکز در سالن جلسات برگزار شد.
جلسه هم اندیشی مدیر کل با مربیان مراکز
جلسه مابین سرپرست مرکز آموزش فنی و حرفه ای طارم  با مسول آموزش نیروی انتظامی

جلسه مابین سرپرست مرکز آموزش فنی و حرفه ای طارم با مسول آموزش نیروی انتظامی

در مورخه 96/08/21اقای جناب سروان موسوی مسول آموزش نیروی ستاد فرماندهی شهرستان طارم با آقای اوصانلو سرپرست مرکز اموزش فنی وحرفه ای به منظور ایجاد و بر...
جلسه مابین سرپرست مرکز آموزش فنی و حرفه ای طارم با مسول آموزش نیروی انتظامی
دی ان ان