Menu
دوشنبه, 29 بهمن,1397

نیروی انسانی ارزشمندترین سرمایه های یک کشور برای توسعه و پیشرفت است.

یکی از ابزارهای مهم و لازم اقتصاد مقاومتی، ارایه آموزش های مهارتی است که کسب این مهارت ها و تقویت آن در جامعه گره های بزرگی را باز خواهد کرد و فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای برای ایجاد اشتغال پایدار و کمک به اقتصاد و توسعه جامعه ضروری است.

نیروی انسانی ارزشمندترین سرمایه های یک کشور برای توسعه و پیشرفت است.

یکی از ابزارهای مهم و لازم اقتصاد مقاومتی، ارایه آموزش های مهارتی است که کسب این مهارت ها و تقویت آن در جامعه گره های بزرگی را باز خواهد کرد و فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای برای ایجاد اشتغال پایدار و کمک به اقتصاد و توسعه جامعه ضروری است.

سال 1396

سال 1396

سال 1396
هجدهمین مسابقات ملی مهارت

هجدهمین مسابقات ملی مهارت

هجدهمین مسابقات ملی مهارت
ششمین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال

ششمین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال

ششمین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال
حضور کارکنان مرکز آموزش فنی حرفه ای شهرستان طارم در گردهمایی9دی 97همراه با آحادمردم...

حضور کارکنان مرکز آموزش فنی حرفه ای شهرستان طارم در گردهمایی9دی 97همراه با آحادمردم...

کارکنان مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان طارم همگام با مردم ولایتمدار شهرستان طارم  در گرد همایی حماسه 9دی ،میثاق با ولایت فقیه در مسجدجامع شهر...
حضور کارکنان مرکز آموزش فنی حرفه ای شهرستان طارم در گردهمایی9دی 97همراه با آحادمردم...
برگزاری کارگاه شیوه زندگی درمرکز فنی و حرفه ای شهید مطهری با همکاری شبکه بهداشت طارم

برگزاری کارگاه شیوه زندگی درمرکز فنی و حرفه ای شهید مطهری با همکاری شبکه بهداشت طارم

  کارگاه سلامت باروری در گروههای سنی و رهنمودهای غذایی برای کارکنان مرکز شهید مطهری شهرستان طارم با همکاری شبکه بهداشت در مورخه 97/09/17 برگزار...
برگزاری کارگاه شیوه زندگی درمرکز فنی و حرفه ای شهید مطهری با همکاری شبکه بهداشت طارم
راهپیما13آبان

راهپیما13آبان

حضورکارکنان مرکز فنی و حرفه ای طارم در راهپیمایی13 آبان
راهپیما13آبان
دی ان ان